23 maja 2022

Oszczędny śpi na źdźble, które widzi we własnym oku, a ogrzewa się belką, którą widzi w oku bliźniego.