30 listopada 2021

Oszczędny śpi na źdźble, które widzi we własnym oku, a ogrzewa się belką, którą widzi w oku bliźniego.