17 stycznia 2022

Czy niedzielna dyspensa jest słuszna?

Pan Bóg wysłuchuje nasze modlitwy. Chociaż czasem wbrew naszym oczekiwaniom i wyobrażeniom.