Cerkiew i meczet

Czy Jezus już wstąpił do nieba, czy jeszcze nie? W Jerozolimie – tak. W Niemczech podobnie. U nas – jeszcze nie. Choć złośliwi mówią, że tak, tylko do niedzieli siedzi na kwarantannie.

(więcej…)