…PATIA

Mój kolega Leszek miał niedawno okrągłe „kopiaste” urodziny. Ustawiła się kolejka winszujących.

(więcej…)

Cesarskie urodziny

Dochodziło południe 18 sierpnia 1830 roku. Murami wiedeńskich kamienic wstrząsnęły echa 101 armatnich wystrzałów oddanych na wiwat z powodu przyjścia na świat męskiego potomka domu Habsbursko-Lotaryńskiego, pierworodnego syna arcyksięcia Franciszka Karola i Zofii z bawarskich Witelsbachów.

(więcej…)