Samochód śmierci

Zginęło w nim łącznie 16 osób. Najmocniej brzemienną w skutkach była śmierć następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda d’Este i jego małżonki Zofii.

(więcej…)