Grzegorz – z wielu powodów – Wielki

Był miłośnikiem kotów, pierwszym zakonnikiem na tronie papieskim, wybranym nie na konklawe ale przez aklamację i tak samo ogłoszony świętym (podczas pogrzebu tłumy krzyczały „Santo subito” i tak już zostało).

(więcej…)