Skała pod Kopułą

Pałac Kultury i Nauki, choć to element napływowy, w panoramie Warszawy jest znakiem rozpoznawczym. Identycznie rzecz ma się z Meczetem Skały w Jerozolimie.

(więcej…)