Oko

Żeby zobaczyć litery, oko potrzebuje okularów. Żeby zobaczyć gwiazdy, oko potrzebuje teleskopu. Żeby zobaczyć Boga, oko potrzebuje łzy.