30 listopada 2021

10 listopada przypada wspomnienie św. Leona – papieża zwanego Wielkim, bo miał czelność pertraktować z samym Attylą (to imię znaczy „ojczulek”), by uchronić Rzym przed najazdem Hunów.
– Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie – łacińska wersja Syr 34,14 zdobi witraż Leosia w prezbiterium kościoła św. Jerzego w Jasienicy. Postać św. Leona otaczają wojska anielskie z ognistymi mieczami a poniżej maszerują Hunowie w tatarskich strojach.