6 grudnia 2021

Każdy popełnia jakieś błędy.

Z tym, że:
– hipokryta je ukrywa,
– głupiec je powtarza,
– mędrzec próbuje je naprawić.