31 marca 2023

Problemy

Problemów się nie rozwiązuje.

Problemy się przeżywa,
Jak dnie, których, gdy miną, już nie ma
Jak szaty zużyte,
Z których się wyrosło,
Spadają z ramion
I w drzwi ostatnie
Wchodzisz nagi i wolny
Jak świt.

(Leopold Slaff to pięknie i mądrze tak ujął, obraz zaś Rafała Olbińskiego w Ochorowiczówce wiślańskiej się znalazł)