28 czerwca 2022

Poniedziałek

– Jedna siódma życia, to poniedziałek – westchnął Zygmunt.