3 grudnia 2022

Monstrancja i kustodia

Żeby przechować i ukazywać do adoracji Hostię, potrzebne są naczynia.

Przyjrzyjmy się bliżej monstrancji i sposobom umieszczania w niej postaci Eucharystycznej Ciała Pańskiego.