3 lipca 2022

Wszystko

Zygmunt może robić wszystko.Absolutnie wszystko.To znaczy: wszystko, na co pozwoli mu żona.