26 czerwca 2022

Jota

Legenda o małej literce, o jocie i kresce.

Co to znaczy: ani jedna jota nie zmieni się w Prawie? I co wspólnego ma alfabet grecki z żoną Abrahama?