8 czerwca 2023

Dobry

Wciąż lękam się, że mógłbym być bardziej mądry niż pobożny.
Lepiej być pobożnym, niż mądrym.
Ale jeszcze lepiej być dobrym, niż pobożnym i mądrym.

Reb Pinchas