Potrzebni

Panie, pamiętaj: jesteśmy obaj jednakowo sobie potrzebni.
Gdyby Ciebie nie było, do kogo bym się modlił?
Gdyby nie było mnie, kto modliłby się do Ciebie?

Potrzebni Read More