27 listopada 2021

Nikt nie powinien się wstydzić swojego ubóstwa. Niejeden powinien się wstydzić swojego bogactwa.