27 maja 2022

Uśmiech

Żeby zobaczyć tajemniczy uśmiech Dżjokondy, Zygmunt wcale nie musi jechać do Lówru.
Wystarczy, że spyta żonę, co się stało z pieniędzmi z jej ostatniej wypłaty…