27 maja 2022

Uczony

Arystoteles – to mąż uczony.
Platon – to mąż uczony.
I Zygnunt – to także mąż uczony.
Przez żonę…