3 lipca 2022

Zima

Zygmunt wpadł do mnie. Zziębnięty.
– Herbaty? – pytam.
– Żadnej herbaty.
– Kawy?
– Żadnej kawy.
– Łyski z lodem? – żartuję.
– Żadnego lodu…