28 czerwca 2022

Słonko

Sobota. Ósma rano. Dzwonię do Zygmunta. Odbiera żona i mówi, że jeszcze śpi.
– Obudzić go? – pyta.
– Nie. Nie budź. Niech się Słonko nacieszy, że go nie widzi.