3 lipca 2022

Łazienka

Kiedy Zygmuntowa wychodzi z łazienki, zazwyczaj pyta:
– I co? Ładnie wyglądam?
Kiedy Zygmunt wychodzi z łazienki, najczęściej mówi:
– Narazie nie wchodź…