30 listopada 2021

Dwa są życia sposoby.

Jeden narzeka, że wśród róż są ciernie.

Drugi cieszy się, że wśród cierni są róże.